یکی از اولین کارایی که قبل از شروع به کار جدی موسیقی انجام دادم، باز خوانی آهنگ بوی باران از آقای افشین جعفری بود. این آهنگ رو خیلی دوست دارم و برای همین باز خونی کردم. آقای افشین هم این آهنگ رو خیلی خوب و با احساس خوندن، توصیه میکنم که شما هم اصل این آهنگ رو دانلود و گوش کنید.