Skip to main content

یکی از اولین کارایی که قبل از شروع به کار جدی موسیقی انجام دادم، باز خوانی آهنگ بوی باران از آقای افشین جعفری بود. این آهنگ رو خیلی دوست دارم و برای همین باز خونی کردم. آقای افشین هم این آهنگ رو خیلی خوب و با احساس خوندن، توصیه میکنم که شما هم اصل این آهنگ رو دانلود و گوش کنید.