فرهاد نیاری

کارشناس ارشد مهندسی امنیت اطلاعات

مشاوره، تدریس، اجرا و پشتیبانی در حوزه های امنیت اطلاعات، شبکه، طراحی وب و بهینه سازی موتورهای جستجو

قوانین فعالیت در سامانه های آنلاین مهندس فرهاد نیاری

شرایط استفاده از سرویس ها و خدمات مهندس فرهاد نیاری
(مبتنی بر قوانین سازمان نظام صنفی رایانه کشور) :

 

 در اینجا شما قوانین و شرایط استفاده از سرویس ها و خدمات مهندس فرهاد نیاری را مشاهده می کنید. این قوانین مطابق قوانین مصوب نظام صنفی رایانه کشورمی باشد. توجه داشته باشید که خرید هر یک از سرویس های آی میزبان به منزله قبول کلیه این قوانین از سمت شما می باشد لذا قبل از هر نوع سفارشی این قوانین را مطالعه کنید.

توجه داشته باشید که بعد از خرید سرویس و در صورت عدم رعایت قوانین از سمت شما که منجر به  تعلیق/سلب امتیاز سرویس شما گردد هیچ عذر و بهانه ای با عنوان عدم آشنایی به قوانین و یا شرایط استفاده از سرویس پذیرفته نخواهد شد.

 

 مهندس فرهاد نیاری