فرهاد نیاری

کارشناس ارشد مهندسی امنیت اطلاعات

مشاوره، تدریس، اجرا و پشتیبانی در حوزه های امنیت اطلاعات، شبکه، طراحی وب و بهینه سازی موتورهای جستجو

دوره های آموزشی امنیت

دوره های آموزشی امنیت

در هر برهه زمانی مباحثی در راس امور هر سازمانی قرار میگیرند. عصر حاضر عصر اطلاعات و داده ها می باشد و حفظ امنیت اطلاعات از مهمترین وظایف سازمان ها برای دستیابی به موفقیت هست. در این دوره ها ما به شما می آموزیم چگونه جلوی دسترسی غیرمجاز نفوذگران را به سیستم های خود بگیرید.

دوره های آموزشی مقدماتی تست نفوذ(هکر قانونمند CEH)

دوره های آموزشی مقدماتی تست نفوذ(هکر قانونمند CEH)

از آنجا که هر روزه به تعداد افراد باهوش و مخرب که سعی در استفاده سوء از تکنولوژی اطلاعات دارند افزوده می گردد ، موفقيت استفاده از تکنولوژی اطلاعات منوط به پیشرفت همزمان امنیت تکنولوژی اطلاعات می باشد . برای مقابله با این افراد نفوذگر و Hacker ، مهمترين امر کشف راههای نفوذ به شبکه و سپس به کارگيری روشهای جلوگیری از آن می باشد .

دوره های آموزشی بررسی و ردیابی هک(دوره CHFI)

دوره های آموزشی بررسی و ردیابی هک(دوره CHFI)

متخصص CHFI می تواند شواهد مختلفی را در انواع جرائم رايانه ای ، سوء استفاده های بازرگانی و کلاهبرداری ها به دست آورده و طی یک پروسه و با انجام تحقیقات و آنالیز و بررسی تکنيک های ممکن ، جای پای هکر را پیدا نموده و به مراجع قانونی ارائه نمايد. اين دوره به افراد را قادر می ساز تا مسیر یک هکر را تعقیب نموده و در نهایت به مجرم اصلی دست یابند .